Jak szybko uwolnić traumę?

Czym jest trauma?

Jeśli zastanawiasz się jak szybko uwolnić traumę, jesteś w doskonałym miejscu. Trauma jest powtarzalnym subiektywnym odczuciem, uczuciem, które często powoduje powtarzanie się trudnych zdarzeń, okoliczności, wyborów i doświadczeń. Wszpomnienia niebezpieczeństw, jakich doświadczyli w swoim życiu przodkowie, są przekazywane kolejnym pokoleniom. Przekaz ten jest wpisywany w międzypokoleniowe programowanie, które jest obecne u każdego gatunku. Dzięki niemu potomkowie korzystają z doświadczenia swoich przodków. Czaęsto znajduą nietypowe sposoby na przeżycie danej sytuacji. Zapisy te możesz odziedziczyć i przekazywać rodowo, tak jak dziedziczymy kolor oczu, czy inne cechy zapisane w DNA. Jednak sposoby te często powodują unikanie i spadek radości życia. Zdarzenia te można odprogramować, a same emocje uwolnić. 

Trauma często powoduje, że powtarzasz cyklicznie pewne wybory/zdarzenia i doświadczasz w tym czasie emocji takich samych, jakie miał-ś podczas traumatycznego wydarzenia. Zapis traumatyczny często powstaje już na poziomie duchowym u danego człowieka. Później jest tylko kontynuowany poprzez wybór określonego rodu (w którym ta trauma miała lub będzie miała miejsce ponownie). Wybór Twojej rodziny z takimi, a nie innymi obciążeniami i problemami nie jest przypadkowy i stanowi Twoje konsekwencje karmiczne.

Konsekwencje traumy w ciele fizycznym i duchowym:

Trauma powoduje szereg konsekwencji w ciele fizycznym oraz duchowym. Na przykład: w ciele fizycznym doświadczasz symptomów chorobowych, napięć, sztywności, lęku przed dotykiem określonych miejsc w ciele, bólu niejasnego pochodzenia. To oznacza, że ciało w miejscu doznania traumy niejako „opancerza się”, co blokuje przepływ energii w danym miejscu i w konsekwencji wytwarza symptom chorobowy. W wyniku doświadczenia przez Ciebie traumy Twoje ciało może przybrać określoną postawę, określony sposób poruszania się, unikać pewnych osób, zdarzeń, miejsc i okoliczności. Z tego też powodu przez większą część życia zamiast żyć – zaczynasz go unikać. W konsekwencji tego starasz się unikać wyzwań życiowych oraz wydatkowania energii na poszczególne aktywności. Zapisy traumatyczne mogą również pokazywać się u Ciebie w życiu codziennym i w problemach finansowych. Jako przykład można tu podać powtarzalność strat finansowych, blokady przed założeniem i prowadzeniem własnego biznesu.

Co zasila zdarzenie traumatyczne ?

Zdarzenie traumatyczne jest zasilane przez energię, a energia jest zaangażowana we wszystkie procesy życia: myślenie, poruszanie się i odczuwanie. Co powoduje, że możesz interpretować i postrzegać traumy jako blokady energetyczne, tak jak to postrzegamy w świcie energii i rozwoju świadomości. Innymi słowy zablokowany jest przepływ pozytywnych uczuć. Jeśli dotknęła Cię trauma możesz w pewnych chwilach czuć napływ negatywnych emocji, z którymi to emocjami nie możesz już sobie poradzić. Przeważnie jest duży opór ego ego przed uwolnieniem traumy. W związku ztym najpierw pracujemy z oporem, potem z samą traumą/ wydarzeniem/ uczuciem.

Jakie objawy w życiu może dawać trauma?

Odziedziczona trauma może powodować konieczność podejmowania takich samych wyborów jak Twoi przodkowie np. tendencje samobójcze, tendencje do alkoholizmu.

Osoba po doznaniach traumatycznych może doświadczać depresji, uczucia wyczerpania, braku sił i możliwości do wykonania prostych czynności i wyborów.

Pracowałam kiedyś z kobietą, która posiadała zapisy w swojej pamięci energetycznej dotyczące śmierci samobójczej przodka oraz swoje własne (z poprzedniego wcielenia). W chwilach kryzysowych w domu kobieta ta zawsze wracała w jedno miejsce mieszkania doświadczając napływu negatywnych myśli i uczuć. Jej umysł był przepełniony myślami i obrazami z niskiego pola świadomości, które to myśli nakazywały jej powtarzanie określonego postępowania. Po krytycznej sytuacji w domu siadała w kuchni na taborecie w stanie przytłoczenia i szoku. Miała wtedy chęć stanąć na taboret, zawiązać na szyję sznur i…. zakończyć życie, tak jak to zrobił jej przodek. Widziała również swoim wewnętrznym okiem obraz takiej sytuacji i ta nieodparta pokusa towarzyszyła jej bardzo długo…

Kobieta ta nie mogła samodzielnie pozbyć się tych myśli, ani tego stanu emocjonalnego. Stan ten nawracał coraz częściej, aż trafiła do gabinetu terapeutycznego Cudowne Miejsce w Lubinie na sesję oczyszczania karmicznego. Informacje na temat sesji tutaj.

Skorzystała z osobistego spotkania. Na tym spotkaniu poddała się woli Boga i doświadczyła całkowitego uwolnienia traumy rodowej oraz osobistej. (Poddanie się woli Boga oraz Boskiemu prowadzeniu nie ma związku z żadnym ugrupowaniem religijnym, pseudoreligijnym ani sekciarskim).

Czym jest poddanie się woli Boga podczas procesu uzdrawiania ?

Poddani się woli Boga jest aktem gotowości i odwagi. Pozwala nam w procesie uzdrawiania otworzyć się na doświadczenie procesu uzdrowienia we wszystkich możliwych jego aspektach, pozwala skrócić czas koniecznej pracy nad danym tematem. Jeśli wybierzesz poddanie się Boskiemu prowadzeniu zyskasz więcej, niż myślisz. Czasami przed poddaniem się w pełni procesowi energetycznie konieczne jest przejście przez proces odzyskiwania zaufania do siebie i do Boga. To Twoja energia zaufania i otwartości sprzyja najlepszym efektom w uwolnieniu traumy. Kiedy doświadczasz otwartości do napływających uczuć i zaufania do osoby prowadzącej, otwierasz się również na największe możliwe efekty.

Jeśli otworzysz się na większe możliwości – otrzymujesz więcej.

Aby otworzyć się na uzdrowienia będzie konieczne porzucenie Twojej strefy komfortu. Porzucasz wtedy kontrolę samego procesu uwalniania.  Twoje ego utrzymuje Ciebie w strefie komfortu, którą często jest  właśnie powtarzalnym i negatywnym wzorcem oraz odczuciem skupionym nakontrolowaniu. Oznacza to, że każdy proces uwalniania emocji, którego doświadczysz zbliża Cię do osiągnięcia stanu harmonii, równowagi i Odwagi. Poziom świadomości Odwagi według Mapy Świadomości dr Davida Hawkinsa to poziom wykalibrowany (zmierzony) na powyżej 200. Mapy Świadomości używamy podczas stosowania Techniki Uwalniania, która to technika pozwoli Ci na pozbycie się traum. (Zwróć uwagę nato, że możesz to zrobić skutecznie również online!)

Ile sesji potrzeba, aby skutecznie i szybko uwolnić traumę ?

Ilość sesji koniecznych do uwolnienia traumy jest zróżnicowana i zależy od indywidualnych cech człowieka, w tym od jego karmicznego potencjału. Najczęściej klienci korzystają z dostępnych pakietów sesji, dzięki czemu otrzymują także narzędzia do skutecznej pracy własnej.

Jakie korzyści daje nam uwolnienie traumy?

Korzyści z uwolnienia traum jest mnóstwo. Najważniejszą z nich jest odzyskanie wrodzonej żywotności, którą każdy z nas posiada, a która jest blokowana przez traumy i lęki. Sama chęć do życia i do działania jest blokowana przez niższe poziomy świadomości (np. apatia, strach), czy też inne niskie emocje. Uwalniając traumę możesz wreszcie wkroczyć na wyższe poziomy świadomości, a co za tym idzie doświadczyć innych – bardziej pozytywnych stanów odczuwania w ciele. Możesz zacząć doświadczać nowych, wspierających Cię i i budujących emocji tj. odwaga, akceptacja, miłość i radość.

Czy każdy człowiek ma traumę?

Na to pytanie nie odpowiem jednoznacznie. Z pewnością każdy z nas, który żyje obecnie posiada swoje indywidualne zapisy energetyczne, z którymi wkracza w daną inkarnację.  Negatywne emocje, które zakotwiczają Cię w traumie mogą być mocno stłumione oraz wyparte. Niespecjalnie jako ludzie, lubimy odczuwać trudne emocje, nie lubimy się do nich przyznawać, w związku z tym wykształciliśmy (a raczej nasze ego wykształciło) mechanizmy obronne tj. przeniesienie, wyparcie, czy projekcja. W związku z funkcjonowaniem tych mechanizmów może być Tobie trudno jednoznacznie  określić, czy takową traumę posiadasz.

Prowadziłam sesje z klientami, którzy jednoznacznie określali się jak osoby bez traum. Na świadomym poziomie nie mogli nic określić, dopiero podczas samej pracy energetycznej w medytacji uwalniali negatywne – traumatyczne zapisy. W podobny sposób i Ty możesz samodzielnie skrywać przed sobą swój ból. Często umiejętnie skrywamy go również przed innymi ludźmi. Zapamiętaj sobie, że skrywanie bólu i lęku jest techniką służącą wyparciu, a wszystko, co jest wyparte wróci do Ciebie.

Nawet jeśli w tej chwili nie jesteś w stanie nic problematycznego zidentyfikować samodzielnie, zawsze korzystnie jest podjąć pracę w wybranych obszarach Twojego życia, które uważasz za niezbyt Cię zadowalające.

Pamiętaj, że tam gdzie jest strach i opór jest też największy sukces!

Jeśli chcesz doswiadczyć energetycznego sposobu uwalniania traumy w głębokiej medytacji prowadzonej, zapisz się na sesję online lub spotkanie osobiste w gabinecie. Pomocna może być w tym przypadku sesja oczyszczania karmicznego  lub sesja Access Bars.

mgr Edyta Pawlak terapeuta neurotaktylny, praktyk metod  Access  Consciousness, Praktyk pulsingu holistycznego, refleksolog rąk, pedagog, muzykoterapeuta, energoterapeuta,  jasnowidz, terapeuta masażu dźwiękowego metodą Peter Hess, Terapeuta i diagnosta Integracji Bilateralnej

 dr David Hawkins  „Technika uwalniania”

Patrick Obbissier „Zrozum swoje choroby”

https://www.decathlon.pl/c/htc/metoda-tre-jak-uwalniac-cialo-od-stresu-traumy-i-napiec_ac596db4-427c-4130-91c9-d5154e41a28e