Terapia

Integracji Bilateralnej

Integracja | Poprawa świadomości

Symptomy zaburzeń BI to najczęściej:

  •  nadaktywność,
  •  deficyty uwagi oraz słaba pamięć,
  • niedojrzałe lub nierozwinięte odruchy,
  • ograniczona zdolność do skoordynowania obu stron ciała,
  • trudności w hamowaniu niechcianych ruchów,
  • dysfunkcje słuchu,
  • niezdolność lub niechęć do przekraczania linii środkowej ciała,
  • zaburzenia percepcji wzrokowej (słaba kontrola mięśni oka),
  • niewykształcona w pełni lateralizacja.
  • zaburzenia odbioru przestrzeni, odległości i głębokości jak i niepewność grawitacyjna,

Program ćwiczeń opracowano, jako sekwencje kolejnych układów ćwiczeń, które powinny być stosowane w określonej kolejności z uwzględnieniem postępów dziecka. Specjalnie zaprojektowany zintegrowany program ćwiczeń „krok po kroku” jest obiecującą metodą interwencji w celu zabezpieczenia postawy i dwustronnej integracji. Ćwiczenia bilateralnej integracji mają na celu uzupełnienie luki w fazach rozwoju, uwzględniają słabości, które mogą ograniczać możliwości dziecka. W czasie programu dziecko poznaje nie tylko swoje ciało i jego położenie w przestrzeni, ale również zaczyna łączyć wykonywanie wielu czynności jednocześnie. Warto tu dodać, że program ten jest odpowiedni także dla osób starszych lub z niepełnosprawnościami.

warsztaty-lubin
muzykoterapia-edyta-pawlak

Edyta Pawlak
Terapeuta Ciała, Duszy i Umysłu

Kobieta, mama, artystka, terapeutka i mentor duchowy. Od zawsze starałam się połączyć świat ciała i ducha. Stosuję sprawdzone i skuteczne metody pracy, które pozwoliły mi i moim dzieciom poprawić zdrowie, relacje oraz odzyskać harmonię w życiu.

Program ćwiczeń integracji bilateralnej ma na celu poprawić następujące funkcje:

integrację dwustronną,

poprawę świadomości ciała i lepszą koordynację,

poprawę równowagi statycznej i dynamicznej,

rozwój lateralizacji i percepcji przestrzennej,

wsparcie integracji międzypółkulowej,

poprawę integracji sensorycznej,

rozwój automatyzacji ruchu,

poprawę pamięci sekwencyjnej i wielozadaniowości,

wspomaga zdolności fizyczne i poznawcze.

Jest możliwe łączenie programu ćwiczeń integracji bilateralnej z innymi programami np. z muzykoterapią, terapią neurotaktylną. Terapia jest prowadzona indywidualnie lub grupowo.

Podjęcie programu terapii integracji bilateralnej poprzedza zwykle diagnoza, która jest wykonywana przez terapeutę Integracji Bilateralnej, ma ona na celu wykrycie problemów rozwojowych dziecka (lub dorosłego). Diagnoza powinna zawierać takie obszary jak wyniki w nauce, sprawność fizyczną, rozwój funkcji wzrokowych i słuchowych. Oprócz standardowych opinii zawierających zmiany zachodzące podczas terapii, brane są pod uwagę dowody subiektywne takie jak: obserwacja rodziców, nauczycieli, terapeutów i samych dzieci.

„ „Przywrócenie pierwotnego stanu własnych częstotliwości rezonansowych eliminuje wszelkie stany nierównowagi, a tym samym przynosi uzdrowienie.”.”

Jonathan Goldman

klienci o sesjach

„Jedna sesja pomogła mi oczyścić się z niekorzystnej dla mnie relacji z byłym partnerem, którą trudno było mi zakończyć. Jestem pod wrażeniem działania metod i narzędzi dostępnych w gabinecie Edyty Pawlak Cudowne Miejsce.” | Autor Judyta
Nie ma znaczenia gdzie jesteś

możemy spotkać się online